Szüksége van-e jogi személyre, ha kereskedéssel foglalkozik?


Adatvédelmi szabályzat Alkalmazási kör és cél Ez a szabályzat az ügyfelek Személyes adatainak kezelésére vonatkozik a Volvo Car Group összes vállalatánál mostantól "Volvo Cars" vagy "mi", "nekünk" illetve "miénk".

szüksége van-e jogi személyre, ha kereskedéssel foglalkozik? áttekinti a stratégiát 60 másodperc

A jelen Ügyfél-adatvédelmi szabályzat nem írja le a személyes adatok kezelésének független helyi képviselők által történő kezelését. A személyes adatok ilyen entitások által történő kezelésével kapcsolatos információkkal kapcsolatban a kérdéses vállalatra hivatkozunk. A kapcsolati adatok megtalálhatók az alábbiakban: Jogi kapcsolatok. A szabályzatot folyamatosan frissítjük, hogy megfeleljen a Volvo Cars csoportban, a személyes adatokra vonatkozóan tett intézkedéseknek.

Adatkezelő A Volvo Car Corporation az cégjegyzékszámon bejegyzett svéd jogi személy a személyes adatainak az új és jelenlegi autómodellek kutatása és fejlesztése valamint az ügyfelek számára bizonyos globális szolgáltatások nyújtása során történő kezelését végző adatkezelő.

Továbbá, a Volvo Car Corporation a személyes adatok adatkezelője az autók minőségellenőrzésével és minden potenciális visszahívásával valamint a szabályozási követelmények biztosításával kapcsolatos tevékenységek során. A Volvo Cars vállalaton belüli egyes országos értékesítési vállalatok felelősek általában a marketingért, az értékesítésért és az ügyfélkapcsolatokért, valamint az adott piacon nyújtott piacspecifikus szolgáltatásokért.

A személyes adatok ilyen célú kezelése során az országos értékesítő vállalat az adatkezelő. Az országos értékesítési vállalat nélküli piacokon az importőr ugyanolyan felelősséget visel, mint más piacokon az országos értékesítési vállalatok.

Így ilyen esetekben az importőr az adatkezelő.

Nemzeti Jogszabálytár

A Volvo Cars szerződésben kéri kereskedőit és javítóit az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok betartására. Ne feledje, hogy a Volvo Cars és annak hivatalos márkakereskedői és szervizei különálló jogi személyek, így a Volvo Cars általánosságban nem felelős azért, ha az ilyen márkakereskedők és szervizek nem tartják be a vonatkozó törvényeket.

Ha kérdései vannak azzal kapcsolatban, hogy az Ön márkakereskedése vagy szervize hogyan használja az Ön személyes adatait, akkor lépjen kapcsolatba közvetlenül a márkakereskedéssel vagy szervizzel. Az adatkezelés alapelvei Személyes adatainak kezelése a termékek és szolgáltatások Szüksége van-e jogi személyre számára történő biztosításának fontos része.

Értékeljük személyes adatainak megadásakor belénk vetett bizalmát, és az általunk nyújtott szolgáltatások fontos részének tekintjük az Ön adatainak védelmét. Az ügyfeleknek nyújtott érték fokozása és a magasabb szintű, biztonságosabb vezetési ha kereskedéssel foglalkozik? nyújtása mellett a személyes adatok védelme érdekében ragaszkodunk az alábbi öt általános alapelvhez. A választás szabadsága Személyes adatai Önhöz tartoznak. Arra törekszünk, hogy ne bocsátkozzunk feltételezésekbe adatvédelmi igényeivel kapcsolatban, és igyekszünk úgy kialakítani szolgáltatásainkat, hogy tetszése szerint oszthassa meg velünk személyes adatait.

Érdekegyensúly Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése szükséges bizonyos törvényes érdekek érvényesítéséhez, és ezek az érdekek előbbre valók az Ön adatainak védelménél, akkor bizonyos Személyes adatait kifejezett beleegyezése nélkül is kezelhetjük, ha a törvények erre lehetőséget adnak.

szüksége van-e jogi személyre, ha kereskedéssel foglalkozik? bináris opciók emberek

Bizonyos egyéb helyzetekben akkor is kezelhetjük a ha kereskedéssel foglalkozik? nélkül a Személyes adatait, ha a vonatkozó törvények így rendelkeznek. Arányosság A Ha kereskedéssel foglalkozik?

Adatvédelmi szabályzat

Cars csak akkor kezeli ügyfelei Személyes adatait, ha az adekvát, vonatkozó és ha kereskedéssel foglalkozik? arra a célra, amelyre azokat begyűjtöttük.

Arra törekszünk, hogy személyes adatait névtelenül kezeljük, ha az adott funkció vagy szolgáltatás névtelen adatokkal is biztosítható.

Ha a névtelen és nem személyes adatokat az Ön személyes adataival kapcsoljuk össze, akkor azokat személyes adatokként kezeljük, amíg összekapcsolva maradnak. Átláthatóság és biztonság A Volvo Cars hisz abban, hogy átláthatónak kell lennie annak, hogy milyen személyes adatokat és milyen szüksége van-e jogi személyre kezelünk.

szüksége van-e jogi személyre, ha kereskedéssel foglalkozik? a bitcoin hálózat hashrátusa

Számunkra az Ön Személyes adatainak védelme azért is lényeges, mert a Volvo Cars számára alapvető érték az Önnek fontos dolgok védelme. Kérésre a Volvo Cars további tájékoztatást ad ügyfeleinek személyes adataik kezelésével és védelmével kapcsolatban. A jogszabályok betartása A Volvo Cars alapelve, hogy minden egyes országban, ahol a vállalat működik, megfeleljen a személyes adatok védelemére és ha kereskedéssel foglalkozik? adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak, rendelkezéseknek és szabályozásoknak.

Szükség esetén úgy módosítjuk a személyes adatok jelen szabályzatban foglalt kezelési irányelveit, hogy biztosítsuk a jogszabályok betartását. A Volvo Cars az alábbiakra használja az Önről és a járműről gyűjtött személyes adatokat: Termékek és szolgáltatások biztosítására — beleértve annak ellenőrzését, hogy Ön jogosult-e bizonyos vásárlási ajánlatok és szolgáltatások igénybevételére —, továbbá arra, hogy jobb ajánlatokat és élményeket kínálhasson Önnek; Arra, hogy tájékoztassa Önt a Volvo Cars termékei és szolgáltatásai frissítéseiről és módosításairól, beleértve egyebek között a felhasználási feltételek és szabályok változásait; Arra, hogy új termékekről, szolgáltatásokról és eseményekről tájékoztassa Önt; Járműtámogatás és szolgáltatások nyújtására szavatossági szolgáltatások, visszahívási tájékoztatás stb.

Adatgyűjtés Ön adatokat szolgáltathat nekünk magáról vagy a járművéről, amikor a Volvo Cars szolgáltatásait használja az autóban vagy azon kívül, illetve a Volvo Cars vállalattal folytatott kommunikáció során, például weboldalainkon keresztül vagy ügyfélközpontjainkban.

Ezzel kapcsolatban ne ha kereskedéssel foglalkozik?, hogy a telefonhívásokat minőségbiztosítási okokból, az Ön beleegyezésével rögzíthetjük. Ilyen típusú adatokat hivatalos márkakereskedőktől, javítóktól és egyéb harmadik felektől is beszerezhetünk. Az ilyen adatok lehetnek: Kapcsolattartási adatok név, cím, telefonszám, e-mail cím stb. Az Ön járműve automatikusan gyűjt a járművel és annak környezetével kapcsolatos, elsődlegesen műszaki természetű, nem pedig az Ön személyéhez közvetlenül kötődő adatokat.

A jármű által rögzített adatok többek között az alábbiak lehetnek: Biztonsági adatok működésbe léptek-e a légzsákok vagy az övfeszítők, zárva vagy nyitva vannak-e az ajtók és ablakok stb.

EUR-Lex - PC - HU

A kezelési útmutatóban is szerepelnek információk a jármű által rögzített bizonyos adatokra vonatkozóan. Érzékeny személyes adatokat gyűjtünk és kezelése során a vonatkozó törvényeknek megfelelően különös gonddal járunk el, és további intézkedéseket teszünk. A kétségek elkerülése végett megjegyezzük, hogy a vonatkozó törvények egyéb típusú adatok érzékeny személyes adatokként történő kezelését is megkövetelhetik.

Észrevétel Amennyiben ésszerűen megvalósítható, vagy a vonatkozó törvények megkövetelik, hogy az Ön személyes adatainak gyűjtésével vagy rögzítésével kapcsolatban i konkrétan megadjuk ha kereskedéssel foglalkozik? személyes adatok kezelésének célját, ii azonosítjuk az adatkezelő személyét, iii azonosítunk minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat kiadhatjuk, és iv további információkat nyújtunk Önnek, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy meggyőződhessen jogai biztosításáról.

Hozzájárulás Amennyiben észszerűen megvalósítható, vagy a vonatkozó törvények megkövetelik, személyes adatai gyűjtése vagy kezelése előtt megszerezzük az Ön hozzájárulását.

ZEITGEIST: MOVING FORWARD - OFFICIAL RELEASE - 2011

A hozzájárulás kérése egyértelmű, specifikus, és észszerű alapot nyújt ahhoz, hogy Ön döntést hozhasson. Soha nem hagyatkozunk feltételezésekre a beleegyezésével kapcsolatban.

Ehelyett, világos és átlátható módon győződünk meg beleegyezéséről.

A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik, maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről.

Ha nem adja hozzájárulását, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a szolgáltatásokat vagy a szolgáltatások egyes részeit. Személyes adatok hozzájárulás nélküli gyűjtése és kezelése A jármű által rögzített adatok gyűjtése és kezelése szükséges lehet i a technikusok számára a járművek hibáinak diagnosztizálásához és kijavításához a járművek karbantartása és szervizelése során, ii a Volvo Cars termékfejlesztéséhez, például a járművek minőségének és biztonsági funkcióinak fejlesztéséhez, iii a Ha kereskedéssel foglalkozik?

  1. Hogyan lehet pénzt váltani
  2. A legtöbb pénzügyi piacon ez megszokott és általános gyakorlatnak számít.
  3. Выбравшись наружу, Беккер оглядел стоянку в поисках такси.
  4. Мозг Хейла лихорадочно работал.

Cars szavatossági vállalásainak kezeléséhez és iv a jogi követelmények teljesítéséhez. Amikor ilyen célokból és a Volvo Cars hasonló törvényes érdekeinek érvényesítése érdekében gyűjtünk vagy kezelünk a jármű által rögzített adatokat, akkor általában nem kérjük a hozzájárulását, ha ezt az egyedi eset vagy valamely vonatkozó törvény meg nem követeli.

Harmadik felek alkalmazásai Hozzáférhet olyan alkalmazásokhoz és a járműhöz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokhoz, amelyeket harmadik felek biztosítanak és amelyek a hely adatok vagy egyéb, a jármű által rögzített adatok továbbítását igénylik a harmadik félhez.

A Volvo Cars nem felelős a harmadik felek alkalmazásai vagy szolgáltatásai által gyűjtött személyes adatokért és azt javasolja, hogy gondosan tanulmányozza az ilyen alkalmazások vagy szolgáltatások feltételeit és a kapcsolódó adatvédelmi irányelveketmielőtt használná azokat. Ha kérdései merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy bizonyos harmadik felek hogyan kezelik az Ön személyes adatait, akkor lépjen kapcsolata közvetlenül a harmadik féllel.

Nemzetközi átvitelek A Volvo Cars az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbíthatja a Személyes adatait, ahol eltérő adatvédelmi törvények lehetnek érvényben. Ez olyan országokat foglal magában, amelyekről az EU Bizottság úgy gondolja, hogy nem rendelkeznek a személyes adatok megfelelő szintű védelmével.

Ha ez történik, akkor a Volvo Cars meggyőződik arról, hogy az átvitelnek van jogi alapja a vonatkozó adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően. A jogi alapokról és szüksége van-e szüksége van-e jogi személyre személyre is tájékoztatjuk, hogy milyen óvintézkedéseket tettünk és ha kereskedéssel foglalkozik?

juthat hozzá ezeket a biztosítékokat tartalmazó információk másolatához. Azonban amennyiben a vonatkozó törvényekből máshogy nem következik, általában nem szüntetheti meg személyes adatainak kezelését: A biztonsággal, minőséggel és termékfejlesztéssel kapcsolatban a jármű által rögzített adatok gyűjtése és további feldolgozása tekintetében; Amennyiben az adatok kezelését fontos észrevételek küldése céljából végezzük, például a felhasználási feltételek és szabályok módosításával kapcsolatban vagy visszahívások esetén, és Amennyiben az adatok kezelését azért végzünk, hogy eleget tehessünk jogi kötelezettségeinknek.

Megőrzés Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg szükséges, hogy teljesíteni tudjuk céljainkat, melyeket a jelen szabályzat ismertet, illetve amelyekről más módon tájékoztattuk Önt. Ez azt jelenti, hogy amikor beleegyezik Személyes adatainak kezelésébe, addig tartjuk meg az adatokat, amíg az ügyfélkapcsolat fennáll és, ahol alkalmazható, a garanciális időszak lejártáig vagy vissza nem vonja beleegyezését.

Ha kereskedéssel foglalkozik? személyes adatait hozzájárulása visszavonása után is megőrizhetjük addig, amíg arra jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy törvényes érdekeink védelme érdekében szükség van.

52010PC0482

Ha nem kaptuk meg a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, akkor az adatokat csak addig őrizzük meg, amíg a törvények ezt lehetővé teszik. Adatminőség Személyes adatainak kezelésekor arra törekszünk, hogy azok helyesek és naprakészek legyenek. Próbáljuk törölni vagy javítani a helytelen vagy hiányos adatokat. Joga van kérni i az Önről tárolt személyes adatok ha kereskedéssel foglalkozik?, ii hogy javítsuk ki vagy távolítsuk el azon személyes adatait, amelyeket pontatlannak vél és, iii hogy töröljük személyes adatait és bizonyos feltételek mellett korlátozzuk személyes adatai kezelését.

Ezen felül, joga van tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen valamint megkapni személyes adatait, nincs bevétel a hálózaton megadott nekünk, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában valamint jogában áll kérnie adatai átküldését egy másik adatkezelőhöz. A kérelmeket a jelen dokumentum végén megadott jogi személyhez kell benyújtani.

A kérelmeket késedelem nélkül és megfelelő módon kezeljük. Ha a vonatkozó törvények adminisztrációs díjat írnak elő az ilyen kérelmek teljesítésére vonatkozóan, akkor a Volvo Cars ilyen díjat számíthat fel. Ezenfelül lehetséges, hogy Ön áttekintse a Volvo Cars számára Ön által közvetlen megadott és a Volvo Cars által tárolt személyes adatait, és helyesbítheti vagy módosíthatja az Önre vonatkozó adatokat, ha bejelentkezik a Volvo Cars ügyfélportálra vagy a helyi piacon kínált hasonló szolgáltatásba.

A jogaival kapcsolatos további tájékoztatásért, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Szüksége van-e jogi személyre adatvédelmi tisztviselő kapcsolati adatait a jelen dokumentum végén találja. Biztonság A Volvo Cars műszaki és szervezeti intézkedéseket tett az Ön Személyes adatainak védelmére a véletlen vagy törvénytelen megsemmisítéssel, véletlen elvesztéssel vagy módosítással, jogosulatlan kiadással vagy eléréssel és a törvénytelen adatkezelés bármilyen más formájával szemben.

A Volvo Cars az Ön személyes adatainak az adatkezelője, ezért általános szabályként csak akkor adja ki az Ön személyes adatait harmadik feleknek, ha ehhez megszerezte az Ön hozzájárulását.

Leszámítva azokat az eseteket, amelyekben az Ön hozzájárulását szükségesnek ítéljük, vagy azt törvény írja elő, Személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül is megoszthatjuk, ha a törvények lehetővé teszik, például a következő helyzetekben: amikor a kiadást a törvény követeli meg és amikor a személyes adatok felfedése szükséges ahhoz, hogy a Volvo Cars törvényes érdekeit érvényesítse például törvényes jogaink védelme érdekében, amint fent jeleztük.

Adatkezelés a nevünkben Az Ön személyes adataihoz történő hozzáférést a Volvo Cars azon alkalmazottaira és alvállalkozóira korlátozzuk, akiknek szükségük van az adatok használatára, hogy azokat a nevünkben kezelni tudják, és akik szerződésben vállaltak felelősséget az Ön személyes adatainak biztonságáért és bizalmas kezeléséért. Igyekszünk olyan adatkezelési szolgáltatási lehetőséget választani, amely a legjobban védi az Ön személyes adatainak épségét bármely harmadik féllel szemben.

Ezen adatkezelési műveletek némelyike az EAA-n kívül kerülhet végrehajtásra, az országos törvények által megkövetelt specifikus jogi alapon.