Kereset az interneten egy tanár számára


kereset az interneten egy tanár számára

Demagóg cikk arról, hogy száz éve még minden jobb volt. A századfordulós értelmiség alapvetően két csoportból állt: a lecsúszó nemességből és a feltörekvő polgárságból — kezdi megkeresésünkre Polónyi István, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetének tanára.

Küldjön üzenetet

Jogi pályára például jellemzően az előbbiek, orvosnak az utóbbiak mentek. A pedagógusok társadalma is jóval rétegzettebb volt a mainál. Az egyetemi, de a középiskolai tanárok is az értelmiség derékhadába tartoztak, és ez a fizetésükön is meglátszott: utóbbiak egy átlagos napszámos bérének csaknem hatszorosát, előbbiek pedig majdnem tizenötszörösét vitték haza.

A hierarchia legalján az elemi iskolai, népiskolai tanítók álltak, ők alkották az értelmiség alsó szegélyét. Mostoha körülmények között tanítottak, és a bérük sem volt rettentően magas, de így is 2,6-szer annyit kerestek, mint egy napszámos, a fővárosban pedig valamivel még jobb volt a helyzet.

  • Pedagógus bértábla
  • Elkeserítően alacsony a magyar tanárok fizetése - bpressmedia.hu
  • tanári fizetés | bpressmedia.hu

Ha a professzorhoz hasonlóan a mai mezőgazdasági foglalkoztatottak átlagbéréhez arányosítanánk — akik ben bruttó ezer forintot kerestek havonta átlagosan —, az a következőket jelentené a pedagógusi fizetések tekintetében: az általános iskolai tanítóknak csaknem  ezer, a gimnáziumi oktatóknak közel  ezer, az egyetemi tanároknak pedig bő 2,2 millió forintos bruttó bére lenne. Ez az összevetés persze rettenetesen csalóka, és az olvasó számára is nyilván világos, hogy valójában nagyon sok olyan egyéb vetülete is van a jövedelmek történelmi összehasonlításának, amely erősen torzíthatja ezeket a számokat.

kereset az interneten egy tanár számára

Mindenesetre mégis érdekes megvizsgálni, hogy a fenti arányok mikor és miért borultak fel oly mértékben, hogy ma már inkább a tanár számít napszámosnak.

De jócskán benne van mindegyik, rendszerváltás utáni magyar kormány is. A legkevesebbet kereső, elemi iskolai tanítók anyagi helyzete egyébként már Ezért is vezette be a kormány a szolgálati idő után járó bérpótlékokat, egy es törvény pedig rendelkezett a nem állami iskolák oktatóinak minimális béréről is.

A jelenlegi bruttó 300 ezer 400 ezer lehet a nyárra - jó hír a tanároknak

Az első világháborús infláció azonban elolvasztotta ezeket az intézkedéseket. Mint Hámori Ádám társadalomtörténész elmondta, a közalkalmazotti bérek erősen megroppantak, amit az es pengősítés korrigált, Klebelsberg Kuno kultuszminiszter pedig komoly pénzeket lobbizott ki az ágazatnak.

Az elemi iskolai tanítók fizetése így már tisztesnek volt mondható: szolgálati éveik számától függően pengőt vihettek haza havonta, ben átlagfizetésük pengő volt.

kereset az interneten egy tanár számára

A fővárosiaké A különbséget a vidékieknek sokszor járó szolgálati lakás kompenzálására adott lakbértámogatás adta. A középiskolai tanárok ennél jóval többet, pengőt kaptak, átlagosan et a fővárosiak ot. A csúcsot továbbra is az egyetemi tanárok jelentették, ők ig mesés, pengős fizetéseket is hazavihettek, az átlag ben pengő volt a gazdasági világválság után ezt kb. Egy napszámos dologidőben vagy egy segédmunkás a válság előtt átlagosan 85 pengőt vitt haza havonta.

Jómagam is szerettem volna majd valamelyik posztomban a tanári fizetésekről írni, de hamar eljött az ideje, hogy egy kicsit osszunk-szorozzunk. Úgy érzem, én egy eléggé megalkuvó pedagógus vagyok.

A különbség tehát — az alacsonyabb átlagokkal számolva is — 3,2-szeres, 4-szeres, illetve 10,5-szeres volt, azaz lényegében megegyezett a Monarchia idején látottakkal, és az életszínvonal is ezt tükrözte. Akinek a korszakra jellemző magas, akár 25 százalékos értelmiségi munkanélküliség ellenére véglegesített állása volt, annak kényelmes középosztálybeli megélhetés jutott osztályrészül.

Elkeserítően alacsony a magyar tanárok fizetése

Azaz pengőből tellett a családnak cselédre, de minimum bejárónőre, a feleségnek nem kellett dolgoznia — ez nem is volt szokásban a háborús behívásokig —, hogyan válasszon notebookot a kereskedéshez ha mégis így tett, akkor szakácsnőre és egyéb luxusra is volt pénz.

Azaz lényegében fenntartottak egy úri háztartást. Összehasonlításképpen Hámori elmondta: a kenyér kilója  fillér, a lókolbászé 1 pengő volt, de ennyiből egy vendéglői ebédet is ki lehetett fizetni.

kereset az interneten egy tanár számára

Egy másik gyűjtés szerint egy előkelő, zárt Pontiac autó ára pengő volt — egy átlagos tanár éves fizetése. A cserekereskedelemben a tojás volt az alapegység; mivel a pedagógus nem tudott tojást termelni, így gyakorlatilag ingyen dolgozott. Marx szerint az eljövendő szocializmusban a tanári hivatás lényegében szellemi szakmunka, nem érdemelnek hát magasabb fizetést — emlékezett vissza Péter M.

László könyvében ra, hozzátéve: persze a kormány nem a szakmunkások bérét emelte, hanem a tanárokét csökkentették. A jólétnek aztán ismét a hadigazdaság, a szovjet megszállás és a hiperinfláció vetett véget.

Mennyit keresnek a tanárok máshol?

Mivel a pénz tulajdonképpen megszűnt funkcionálni, a felhalmozott tárgyi vagyont élték fel a családok: bútoraikat, ékszereiket cserélték el élelemre. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság előírásai között szerepelt az úri középosztály béreinek letörése is, ami ráadásul egybecsengett a kommunista értelmiségellenességgel, miszerint azt kell megfizetni, aki termel.

Így az os forintosítás során a fizikai dolgozók bérét az as bértáblához képest 1,2-del, a szellemiekét 3,6-del osztották.

Ajánlom A szakképzésben dolgozó pedagógusok béremelése a szakképzés átalakításának egyik fontos eleme.

Tehát a pedagógusok forintban korábbi bérüknek alig több mint negyedét kapták kézhez. Az államszocialista időszakot pedig alapvetően ugyanaz a tervgazdaság jellemezte az oktatás terén, mint a gazdaság terén, azaz mindent a termelésnek rendeltek alá. A hatvanas években a Ratkó-gyerekek, a hetvenes évek végén az ő gyermekeik érték el az iskoláskort, így ekkor muszáj volt több pedagógust a pályára csábítani, ezt pedig csak némileg megemelt fizetésekkel lehetett.

kereset az interneten egy tanár számára

A helyzetet súlyosbította az ideológiai tisztogatás is. Ami a fizetéseket illeti, az átlagos éves munkaviszonyú általános iskolai tanító ben forintot keresett, a középiskolai tanár et, az kereset az interneten egy tanár számára tanár at — vagyis az a bizonyos tudománytalan szorzó az forintot kereső állami ipari munkás fizetéséhez képest 0,97, 1,21 és 2,3 körül kereset az interneten egy tanár számára.

  • A jelenlegi bruttó ezer ezer lehet a nyárra - jó hír a tanároknak - bpressmedia.hu
  • Pedig milliókat is kereshetnének a tanárok | Magyar Nemzet
  • Mennyit keresnek a tanárok máshol? - bpressmedia.hu

Ez az arány re sem változott érdemben 1,3; 1,55 és 2,7. Azóta is rájuk jár a rúd A rendszerváltozás után, a kilencvenes években sem vált jobbá a helyzet.

Pedig milliókat is kereshetnének a tanárok

Így ban egy általános iskolai tanár átlagosan 42 ezer, egy középiskolai 46 ezer, egy felsőoktatásban oktató pedig 75 ezer forintot vitt haza — egy mezőgazdasági dolgozó mintegy 30 ezer forintos fizetésének 1,4, 1,53, illetve kereset az interneten egy tanár számára.

Ezt követte a tarthatatlan állapotok felszámolását célzó 50 százalékos béremelés ben a Medgyessy-kabinet alatt, ez azonban csak ideiglenes megtorpanást jelentett a pedagógusbérek erodálódásában.

Ezt követően több mint tíz évig megint nem volt érdemi fizetésjavítás a szektorban, a harmadik Orbán-kormány ig halogatta a pedagógus-életpályamodell érdemi bevezetését. Újdonság a Medgyessy-kabinet intézkedéseihez képest, hogy bizonyos minőségi feltételek teljesüléséhez kötötte a fizetésemelést, de a minősítési rendszer is meglehetősen visszásra sikerült, és óriási a szórás az egyes pedagógusok bérei között.

Jelenleg az általános és középiskolai tanárok  ezer, a felsőoktatásbeliek pedig átlagosan  ezer forintnyi bruttót kapnak tehát ez az adózás előtti bér, ebből még lejönnek az adók és járulékok, ennél jóval kevesebbet kapnak kézhezami a  ezer forintos mezőgazdasági foglalkoztatotti bér 1,7- és 2,2-szerese.

Pedagógus bértábla 2020

A képet árnyalja, hogy a modellt elnyújtva vezetik be, elvileg re lesz általános, és időközben eltörölték a béralap rögzítését a minimálbérhez; valamint belengettek egy nagyobb béremelést a felsőoktatásban dolgozók számára is.

Mindezektől eltekintve is kimondható: a sokat kifogásolt életpályamodell enyhülést hozott ugyan, de nem tudott véget vetni a pedagógusok hetven éve tartó kálváriájának. Ezek is érdekelhetik.